رکوردی ثبت نشده است.

فعالیت های روستا

مطلبی ثبت نشده است.
مطلبی ثبت نشده است.
مطلبی ثبت نشده است.

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیار روستا چیست؟

ویدیو

ویدیویی ثبت نشده است.

آب و هوا

موقیت جغرافیایی